"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 14. srpna 2013

EXORCISTA: ĎÁBEL JE DNES AKIVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM...

GABRIELE AMORTH:
I V SAMOTNÉM VATIKÁNU JSOU PŘÍVRŽENCI SATANSKÝCH SEKT
 
...Církev musí skončit se svým sáhodlouhým mlčením o existenci ďábla a pekla,“ požaduje čestný předseda Mezinárodní asociace exorcistů, Gabriele Amorth. Od roku 1986 je exorcistou katolické diecéze Řím. V Christiana-Verlag (Kisslegg / Allgäu) nedávno vyšla kniha rozhovorů o životě tohoto 88-letého kněze pod názvem
 'Vzpomínky exorcisty - Můj boj proti Satanovi'.
Podle něho „působení satana a osvobození od posedlosti démony není reliktem minulosti“ a nemělo by být omezováno pouze na dobu Ježíše.
'Satan je nyní mnohem aktivnější než kdy jindy a snaží se dostat co největší počet duší do věčné smrti'.
Také dnes platí pokyn Ježíše Krista osvobozovat lidi od démonů a léčit je. Mlčení církve o existenci ďábla vedlo k tomu, že v zemích jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko neexistuje žádný nebo téměř žádný exorcista. Ani v církevních školách není toto téma v učebním programu. Z tohoto důvodu velké množství kněží a biskupů již nevěří ani v ďábla ani v exorcismus.
'Démoni se stali dočasně chráněným druhem a exorcisti jsou považováni za zločince. Satanu je povoleno pohybovat se mezi křesťany katolické církve, jak se mu zlíbí´.
Okultismus je vstupní bránou pro Satana.
Kněz důrazně varuje před zapojováním se se do magie, okultismu a spiritismu. Jsou to brány, přes které k nám Satan proniká. Statistiky hovoří o 14 miliónech Italů, kteří chodí na konzultace k věštkyním nebo věštcům. Také jsou četné případy, kdy se lidé zasvětili ďáblu. Jen v Itálii se počet satanských sekt odhaduje na více než 800, každá o 15 až 20 členech. Podle exorcistu jsou stoupenci takových sekt i v samotném Vatikánu.
'Jsou to kněží, monsignorové i kardinálové.' ...

Podle svých vlastních údajů Amorth provedl více než 70.000 vymítání. Počet léčených osob prý nelze spočítat. Každý den jich bylo více než pět. Během svého působení se setkal s více než stovkou (100) posedlých, kteří byli plně v držení ďábla. Kromě toho existuje i 'soužení démony´. Při něm postižení trpí lékařsky nevysvětlitelnými bolestmi, puzením nadávat nebo neschopností se modlit nebo chodit do kostela.
´Na čím delší dobu se v dotyčném ďábel uvelebí, tím hlubší kořeny zapustí, a osvobozování od něj je pak o to obtížnější a delší.´
U nejtěžších případů dochází na začátku léčby k vzplanutí násilí takové intenzity, že ´je potřeba šest nebo sedm lidí, aby mi reakce posedlého ďáblem pomohli udržet pod kontrolou´. Asistenti doprovázeli exorcismus také svými modlitbami. Kromě laických pomocníků se exorcismu zúčastňovali kněží, kteří chtěli získat zkušenosti, i exorcisté, kteří se v něm chtěli zdokonalit. Nezbytnou podmínkou osvobození od zatížení démonem je schopnost dotyčného odpustit.
'Je nemožné osvobodit takové lidi, kteří cítí proti někomu zášť, a svou nelibost nedokáží překonat´.
Na otázku, jak ho změnila jeho služba, kněz řekl:
'Výkon úřadu exorcistu mne posílil ve víře, v modlitbě a samozřejmě, v lásce.'

http://www.kath.net/news/42369

Žádné komentáře:

Okomentovat