"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pátek 9. srpna 2013

KAŽDÉ RÁNO POKLEKNĚTE ... ZEPTEJTE SE MĚ, JAKÉ PLÁNY MÁM PRO VÁS

JABEZ - 6.8.2013

Děti Všemohoucího JÁ JSEM,
radujte se ze Mne. JÁ JSEM, váš Otec, vás hledá. Toužím přebývat ve vás. Já jsem Alfa i Omega. Jsem, Který Jsem. Nyní s vámi mluví JÁ JSEM. Spěšně otevřete svá srdce. Neotálejte. Mám v plánu žehnat vám, mám v plánu postarat se o vás, plánuji využít vás pro Svou slávu.
Milovaní, nebojte se. Nebojte se předpověděných událostí. Nebojte se výsledku zkoušek. Mějte ve Mne důvěru. Naučte se vzdát se své svobodné vůle. Věřte, že s vámi bude vše v pořádku. JÁ JSEM, váš Živitel, váš Otec na Nebesích, vás miluje nekonečnou lásku. Pamatujte si, že jste byli pomazáni olejem radosti a veselí. Po Zemi musíte chodit oproštění od starostí. Buďte Mými posly po celém světě. Kráčejte po Zemi pro Mou slávu, ale pouze pro Mou slávu. Nedělejte si plány. Každé ráno ve vší pokoře poklekněte přede Mnou a zeptejte se Mě, jaké jsou Mé plány pro vás. Přesně tak to dělejte každý den. Hned když ráno vstanete, zeptejte se Mě, co byste měli dělat. Čekejte na Mou odpověď. Já budu řídit každý váš krok. Buďte poslušní, podřiďte se Mi. Stále spoléhejte na Mne. Zřekněte svého (plánovaného) programu. Žijte pro Mě, jedině pro Mě. Velice vás miluji. Jakmile se podrobíte, z Nebe bude na vás stékat požehnání. Milovaní, čeká vás generační požehnání. Žádejte, co vám po právu náleží. Budete dědit jako dědicové Mého Království Lásky. Kráčejte v pokoře. Pracujte na Mé vinici. Stávejte se svatými. Musíte zůstat bez úhony a setrvávat v lásce. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

http://jabezinaction.blogspot.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat