"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pátek 9. srpna 2013

219. TEN, KTERÝ VSTOUPIL NA ZEMI, JE SYNEM ĎÁBLA!

MBPS * 30. 7. 2013
 
Mé dítě. Mé drahé dítě. Děkujeme, že jsi přišla. Prosím, řekni Našim dětem následující:
Nenechte se zmást znameními vaší doby, která nyní krouží kolem Země, protože ďábel má za lubem jenom zlo. Antikrist je mezi vámi, ale svou skutečnou tvář ukazuje jen těm, kteří ho "milují" – je to falešná láska, protože kde je ďábel, tam láska není – , kteří ho "zbožňují" a "uctívají", protože je to syn ďábla, který vstoupil na Zemi, a pomalu, zákeřně, pokrytecky a s úžasným šarmem uchvacuje, obluzuje a přitahuje "elitu" vašich zemí k sobě, aby je získal na svou stranu a prosadil konečný plán zničení, kontroly a převzetí vašeho světa.
Jeho „předskokanem“ je falešný prorok, který získal masovou popularitu a nechává se oslavovat jako obroditel katolické církve, protože ji "přizpůsobuje" současné době, "rozplývá se“ se v davu lidí a libuje si v jejich jásotu, čímž stále více vypuzuje Mého Syna z Jeho svaté Církve a nahrazuje Ho modlami a šelmou, která si ho sama připravila na tuto zlou dobu.
Probuďte se a rozhlédněte se, co se to ve vašem světě děje. Ne nadarmo vám Bůh Otec posílá na Zemi katastrofy, abyste se probudili a uviděli, v jaké době se právě nacházíte. Čiňte pokání a připravte se, protože brzy vše půjde už velmi rychle. Jakmile antikrist ukáže svou pravou tvář, už vám nezbude mnoho času na přípravu, protože Bůh Otec zasáhne a započne konečná bitva o duše. Zlo bude nakonec poraženo a Ježíš vezme všechny své věrné stoupence s sebou a dá jim věčný mír.
Ale do té doby budete muset vydržet, protože přijdou na vás špatné časy. Kdo nebude připraven, bude to mít velmi těžké, ale kdo se dozná k Mému Synu, tomu se nestane nic zlého. Musíte se doznat. Je to vaše jediná šance.
Antikrist je mazaný a ošálí mnoho Božích dětí, stejně jako to již nyní dělá falešný prorok, kterému sedlo na lep už tolik Božích dětí. Probuďte se! Podívejte se, co se děje kolem vás. Znamení doby interpretujte tak, jaká skutečně jsou. Vše je napsáno ve Svaté knize vašeho Otce. Nebuďte slepí, nebuďte hluší! Následujte Naše volání a poslouchejte Naše slovo! Pouze s námi přežijete, pouze s Mým Synem budete moci vstoupit do Nové Slávy.
Přijďte, děti Mé, přijďte, protože jinak ďábel nebude mít s vámi těžkou práci a antikrist vás obloudí stejně, jako to už nyní dělá falešný prorok.
Proto se modlete a proste o světlo pochopení a pravdu. 

Modlitba č. 26:
Pane, dej mi Svou pravdu a umožni mi rozlišovat mezi dobrem a zlem.
Pane, dej mi Svého Svatého Ducha a světlo pochopení, které potřebuji, abych Ti v těchto těžkých dobách zůstal věrný. Ochraňuj mne i mou duši před veškerou lží antikrista a falešného proroka a pozvedni mě k Sobě, abych nepadl, abych se na své cestě nezastavil a nedostal na scestí.  
Miluji tě, drahý Otče, a děkuji Tobě, Duchu Svatý.
Navěky chci žít v službě pro Tebe a svou duši připravit na Tvého Syna a na věčnost.
Amen.
 
Mé dítě. Kdo bude pronášet tuto modlitbu, těm všem pomůže uchovat si světlo pochopení a čistotu, abyste nenaletěli antikristovi a jeho lžím. Bude vám darována Pravda a vaše duše se vydají správnou cestou.
Prosím, modlete se ji denně, protože vás ochrání před scestím a lží.
Staniž se.
Dítě Mé, dávej tohle ve známost. Mám Tě ráda.
Tvoje/Vaše Matka na Nebesích. Matka všech Božích dětí
a
váš milující Ježíš, Spasitel všech Božích dětí. 

* MARIE BOŽÍ PŘÍPRAVY SRDCÍ
http://www.dievorbereitung.com/#!botschaft-nr219/c1t1o

Žádné komentáře:

Okomentovat