"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 14. srpna 2013

3856. SDĚLENÍ PANNY MARIE V ASSENTAMENTO FORTALEZA-GLÓRIA/SE

PEDRO REGIS - 04.08.2013 

Drahé děti,
Bůh Mne k vám poslal, abych vám řekla, že jste pro Něj důležité. Můj Ježíš je uprostřed vás a chce vás zachránit. Buďte poslušné. Raduji se z toho, že jste tady. Shledávám, že máte otevřená srdce, která jsou ochotná přijímat Mé vzkazy a potvrzovat je. Kupředu beze strachu. Pokud budete cítit, že vaše nesnáze vás příliš tíží, obraťte se na Mě, neboť Já budu vždy blízko vás, aby vás vedla k Tomu, Jenž vám je Vším. Triumf Mého Neposkvrněného Srdce bude dosažen prostřednictvím skromných duší, které jsou Mi oddané a jsou schopné svým vlastním životem dosvědčovat Boží přítomnost. Lidstvo nalezne pokoj, protože Mne přijmou ti, jež jsou pokorného a poddajného srdce. Ohněte svá kolena v modlitbě. Nežijte v hříchu. Znám každého z vás jménem a u Svého Ježíše budu za vás orodovat. Mějte důvěru, víru a naději. Vaše vítězství je v síle modlitby, eucharistii a v Ježíšových slovech. Zůstavejte neústupní. Bůh může všechno. Nechť vás Jeho milosrdenství promění.
Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste Mi umožnili ještě jednou se zde s vámi sejít. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Pokoj vám. 

www.pedroregis.com

Žádné komentáře:

Okomentovat