"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

sobota 24. srpna 2013

MODLETE SE ZA MÉHO SYNA FRANTIŠKA, VAŠEHO PAPEŽE

JABEZ - 20.8.2013
 
Děti Mého Božského Srdce,
Já Jsem. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Poslouchejte Mě. Toužím přebývat ve vás. Otevřete srdce svému Bohu. Otevřete svá srdce Mně. Odevzdejte se. Oddejte se Mně. Dejte Mi svolení pečovat o vás. Vaše srdce i vaše životy potřebují důkladné léčení. Svět se stal velice chladným místem, stal se lhostejným k Mým mravům (cestám). Miliony jsou ztraceny.
Milovaní, nyní vás žádám, abyste se modlili za Mého syna Františka, vašeho papeže. Bude potřebovat vaši podporu . Musíte ho chránit svými přímluvnými modlitbami. Musíte pokleknout přede Mnou a žádat, aby se do jeho duše každý den vlévalo Mé požehnání. Jeho zmocnění je velice důležité pro obnovení Mé Církve. Podporujte ho ve vší poslušnosti a důvěřujte Mi. Já se postarám o zbytek.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

Žádné komentáře:

Okomentovat