"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

čtvrtek 22. srpna 2013

PÁTER G. AMORTH O BENEDIKTU XVI.

PÁTER AMORTH - POSLEDNÝ EXORCISTA
Výňatek z knihy
…..
Giovanni, Marco, vidíte?" hovoria obidve ženy posadnutým. „Dokázali sme to. O chvíľu príde pápež a my budeme v jeho blízkosti."
Neodpovedajú. Sú ticho. Zdá sa, že tí, ktorí ich posadli (ide o dvoch rozdielnych démonov), začínajú chápať, kto príde o chvíľu na námestie. Je desať hodín. Spod oblúka zvonov vychádza biely džíp. Sú na ňom traja muži. Vodič, stojaci pápež a vedľa neho sedí jeho sekretár Mons. Georg Gänswein.
Obe ženy sa obrátili k Giovannimu a Marcoví. Inštinktívne ich podopreli. Obaja sa totiž začínajú nezvyčajne správať.
Giovanni sa trasie a škrípe zubami.
Ženy vedia, že v tele Giovanniho a Marca niekto začína reagovať. Niekto, kto sa každou minútou stáva viac a viac nepokojným.
Giovanni, snaž sa ovládať," hovorí jedna zo žien.
Ovládaj sa, Giovanni. Nenechaj sa premôcť. Reaguj. Vydrž."
Druhá žena hovorí rovnaké slová Marcoví.
Zdá sa, že Giovanni ženu nepočúva. Otočí sa a pomaly hovorí:
Ja nie som Giovanni." Ten hlas znie, akoby prichádzal z iného sveta.
Žena už nič viac nehovorí. Vie, že s diablom môže hovoriť iba exorcista. Ak by to urobila, bolo by to veľmi riskantné. Preto zostane ticho a obmedzí sa len na držanie Giovanniho, ktorý je v tej chvíli úplne v rukách démona.
Džíp krúži po celom námestí. Obidvaja posadnutí sa sklonili až po zem. Búchajú si hlavou o dlažbové kocky. Švajčiarska garda ich sleduje, ale nezasahuje. Sú zvyknutí na podobné scény? Možno áno. Možno aj v iných prípadoch videli reakcie posadnutých v prítomnosti pápeža.
Džíp dlho prechádza pomedzi sektory. Nakoniec vyjde až na vyvýšený priestor pred bazilikou a zastaví pár metrov od jej hlavného vchodu. Pápež vystúpi z auta a pozdravuje osoby v prvom rade.
Giovanni a Marco začínajú spoločne zavýjať. A zavýjajú veľmi silno.
Svätosť, svätosť, tu sme!" kričí na pápeža jedna zo žien, snažiac sa pritiahnuť jeho pozornosť.
Benedikt XVI. sa obracia, ale nepribližuje sa. Vidí obe ženy a vidí aj dvoch mladíkov na zemi, ktorí kričia, trasú sa a z úst im vychádza pena. Vidí nenávistný pohľad obidvoch mužov. Pohľad namierený priamo proti nemu.
Pápež sa nenechá zmiasť. Pozerá doďaleka. Zdvihne ruku a žehná. Pre oboch posadnutých to znamená silnú ranu. Je to ako rana bičom po celom tele, a to až tak, že oboch odhodí asi tri metre dozadu na zem. Teraz už viac nekričia. Iba plačú. Počas celej audiencie stonajú. Keď pápež odíde, precitnú. Nepamätajú si nič.
Satan sa veľmi bojí Benedikta XVI. Jeho sväté omše, jeho požehnania, jeho slová sú ako veľmi silné exorcizmy. Neviem o tom, žeby Benedikt XVI. vykonával exorcizmy. Napriek tomu verím, že celý jeho pontifikát je jedným veľkým exorcizmom proti satanovi. Účinným. Mocným. Veľký exorcizmus, ktorý by mohol veľa naučiť biskupov a kardinálov, ktorí neveria. Akokoľvek, budú sa musieť zodpovedať za svoje pochybnosti. Neveriť, a predovšetkým nemenovať exorcistov tam, kde sú potrební, je podľa mňa vážnym hriechom, smrteľným hriechom.
To, ako Benedikt XVI. prežíva liturgiu, jeho rešpektovanie pravidiel, jeho strohosť aj jeho postoj, to všetko je veľmi účinné proti satanovi. Liturgia, ktorú celebruje pápež, má veľkú moc. Satan je ranený vždy, keď pápež slávi Eucharistiu.
Satan sa veľmi bál Ratzingerovho zvolenia na Petrov stolec. Videl v ňom totiž pokračovanie veľkého zápasu, ktorý proti nemu viedol dvadsaťšesť a pol roka jeho predchodca Ján Pavol II. Pápež, ktorý vykonával exorcizmy. 

...
http://cs.gloria.tv/?media=487839

Žádné komentáře:

Okomentovat