"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 18. srpna 2013

OHEŇ Z NEBE SE BLÍŽÍ K ZEMI A MUŽI VĚDY HO NEZASTAVÍ, PROTOŽE JE POSLÁN SPRAVEDLNOSTÍ BOŽÍ!

ENOCH - 13. 8. 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA JAHVE SABAOTHA, BOHA ZÁSTUPŮ, CELÉMU LIDSTVU

Oheň z Nebe se blíží k Zemi a muži vědy ho nebudou s to zastavit, protože ho posílá Boží Spravedlnost. Pád této obří ohnivé koule způsobí velký otřes Země; oceány se vzbouří a obrovské vlny jejich vod budou mnoha národům působit ničení a zoufalství. Zemské jádro dozná zásadní změny, které vyvolají pohyb kontinentů. Země se začne kymácet, aby tím dala průchod své bolesti. Vše se změní ve zlomku sekundy a nic už nebude jako dřív.
Lidé budou pobíhat jako šílení z jedné strany na druhou a budou hledat nějaké bezpečné místo, ale nenajdou je. Moje Země bude nestabilní a začne bláznivě rotovat, což způsobí zemětřesení, tsunami a dramatické povětrnostní jevy, jaké lidstvo nikdy předtím nevidělo. Slunce změní mnoha místa v pouště, pročež je učiní neobyvatelnými. Sníh bude tam, kde dosud ještě nesněžilo, a Zemi zaplaví kyselé a přívalové deště.
Lidé se budou udiveně ptát: co se to děje, toto je konec? A Nebe jim odpoví: toto není konec, ale začátek porodních bolesti Nového stvoření! V době Mé božské Spravedlnosti nenaleznete žádný úkryt, v němž byste se schovali, neboť Moje Spravedlnost je neúprosná, spravedlivá a přímá, nezná slitování a díky Ní dojde k obnovení pořádku a práva ve všech končinách Země. Vaše nářky a prosby už nedojdou slyšení, protože uplynula doba Milosrdenství, které jste nechtěli přimout. Pro ty hloupé a blázny je už pozdě, pro ně už není cesty zpět!
Poslouchejte, obyvatelé Země: Já, váš Nebeský Otec, Jenž k vám nyní mluví, vám říkám: vydejte se na cestu spásy, a to co nejdříve, mějte své lampy rozsvícené, protože ten veliký a hrozný Den Páně se blíží! Pospěšte si, čas se velice krátí, jezdci se přibližují a pečetě se otevírají! Kdopak by se v ten Den dokázal vzepřít Mému spravedlivému hněvu?! Vy pošetilci, utíkejte si dát své účty do pořádku (=zpytovat svědomí), protože oheň z Nebes se blíží! Probuďte se ze své duchovní letargie, abyste mohli být ospravedlnění a nemuseli bědovat, když vás zasáhne oheň Mé Spravedlnosti!
Ohlašuji vám, obyvatelům Země, že den Mého spravedlivého hněvu je nablízku. Už si nenechte ujít žádný čas z toho mála, který vám zbyl, tím, že budete hledat věci tohoto světa. Zanechte starosti a obavy, s upřímným srdcem hledejte Boha, protože se blíží ten den, kdy budete hlasitě přivolávat Mé Milosrdenství, ale nenajdete Je. Pak budete lamentovat, že jste Mne neposlouchali v době Mého Milosrdenství a že jste Je dokonce opomíjeli.
Obyvatelé Země, neignorujte Má slova, ani je nezpochybňujte, protože Já JSEM, KTERÝ JSEM, Alfa a Omega, Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Jenž k vám nyní mluví. Toto je poslední výzva, kterou vám posílám předtím, než nastane čas Mé Božské Spravedlnosti. Využijte proto tu trochu času, která vám ještě zbývá, využijte ji na to, abyste si dali do pořádku své účty a činili pokání za všechny hříchy, kterými jste porušili Má přikázání.
Váš Otec, JAHVE SABAOTH, BŮH ZÁSTUPŮ.
Předávejte tuto výzvu do všech končin Země.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Žádné komentáře:

Okomentovat