"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 7. srpna 2013

VŠECHNY POHNUTKY, PRO KTERÉ MILUJETE, JSOU ŠPATNÉ

JABEZ - 3.8.2013
 
Děti Mého Božského Srdce,
Jsem, Který Jsem. JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Mým přáním je přebývat ve vás. Otevřete svá srdce lásce. Odevzdejte se bez váhání. Dejte mi svolení, abych vás léčil. Ať už se vám to líbí nebo ne, musíte připustit, že Mě opravdu potřebujete.

Mé děti, kráčíte po této Zemi a hledáte lásku, ale hledáte ji na velice špatných místech. Máte dokonce své vysněné představy založené na milování. Milovaní, to není ta správná cesta. Nyní k vám promlouvá JÁ JSEM, Láska. Přijměte Mé ponaučení. Naučte se milovat tak, jako nikdy předtím. Zanechejte své sobecké způsoby. Upusťte od svých pohnutek. Všechny pohnutky, pro které milujete, jsou špatné. Milovaní, musíte milovat prostě proto, že jste byli stvořeni právě pro tento účel. Musíte milovat každého, každého a vždy. Ty byste si měli zapamatovat. Nezacházejte s lidmi rozdílně, jinak na sebe přivoláte Můj hněv. Milujte bez výjimky všechny, se kterými přijdete do styku. A ty, kteří vám ublížili, milujte ještě více. Jakápak je to zásluha milovat jen ty, kteří si vaši lásku zaslouží? Milujte všechny, které potkáte, dokonce i své nepřátele. Poslechněte Mne. Při svém odchodu se Mi budete zodpovídat. Proto milujte, a počínaje dnešním dnem ať se láska stane součástí vašeho života. Spoléhám na vás. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom


Žádné komentáře:

Okomentovat