"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pondělí 19. srpna 2013

232. ČINY PROTI LIDSKOSTI BUDOU NEJHORŠÍ TAM, KDE SE UDOMÁCNÍ ANTIKRIST A JEHO FALEŠNÉ 'NÁBOŽENSTVÍ'


MBPS - 14. 8. 2013
Mé dítě. Mé drahé dítě. Ta doba v Novém království Mého Syna bude krásná, protože budete osvobodzení od hříchu a budete tam žít v dokonalé lásce. Už vás nebudou sužovat žádné spory, žádná zvěrstva, žádné křivdy ani nouze. Budete svobodní, osvobození od ďábla, toho zlého hada, který svými úskoky obelstil velice mnoho obyvatel vaší Země. Budete šťastní a s převelkým potěšením budete sloužit Bohu, našemu Pánu, protože budete opravdovými Božími dětmi. Všeobjímající Láska vašeho Otce bude vždy s vámi a každý z vás ji bude pociťovat, tu blahodárnou, příjemnou, uklidňující a povzbuzující lásku. Vaše radost bude veliká a váš život jakožto opravdových dětí Božích bude krásný.
Děti Moje. Ještě malinko vydržte. Čas tlačí, pro obrácení duší už ho nezbývá mnoho, poněvadž mnozí z vás ještě stále bloudí. To, co se děje na Středním východě, je zinscenováno ďáblem a on zde bude slavit svůj triumf, ale buďte ujištěni tím, že to nebude žádný skutečný triumf, protože již brzy přijde z Nebes Můj Syn a vysvobodí vás z té mizérie a z otroctví zlého, a VŠICHNI ti, kteří jednali bez zodpovědnosti a konali proti Božím dětem, budou společně s potentáty té zlé skupiny i s jejich vůdci vrženi do ohnivého jezera, z něhož už pro ně nebude úniku.
Hanebných činů stále pribývá, na celém světě, ale zvěrstva budou nejhorší tam, kde se udomácní Antikrist a jeho falešné 'náboženství'. Existuje mnoho slušných lidí, kteří se stali příslušníky tohoto 'náboženství', avšak těmi prohnanými je využíváno na to, aby 'mordovali', pronásledovali, mučili a podnikali atentáty či vražedné útoky na ty, kteří jsou v jejich očích nevěřící. Každá lež je jim vhod na to, aby tyto druhé, pro ně nečisté lidi, zničili. Nezastaví se před použitím žádných prostředků, které jim pomohou realizovat jejich zvěrstva. S prohnaností ďábla a pod vedením těch mocí posedlých zabíjejí ve jménu svého náboženství a nevidí, že oni sami jsou těmi, které šelma vodí za nos.
Tyto ´netvory´ postihne ruka Boha Otce obzvlášť těžce, protože se chovají hůř než divoká zvířata a svou lidskou důstojnost vyměnili za zrůdnost. Takové duše budou zakoušet věčné utrpení, protože se jich zmocnil ďábel, a pokud během velmi krátké doby nebudou za své hanebné a nelidské skutky činit pokání, dostane se jim více než jen spravedlivého trestu, protože se o ně bude ´starat´ sám ďábel a ten si bude vychutnávat jejich trýzeň a muka, jejich křik i úzkost, jejich bolesti i jejich utrpení.
Mé dítě. Časy na vaší Zemi jsou špatné a budou ještě mnohem horší. Modlitba vám pomůže, abyste zůstali věrní Mému Synu a Bohu Otci, a bude vás chránit před nástrahami ďábla.
Zůstaňte Nám věrní a k sobě navzájem buďte hodní.
Miluju vás.
Vaše Matka na Nebesích. Matka všech Božích dětí.

Jaká pravda. Jaká pravda.
Kdo se ke Mně nebude znát, kdo zabíjí, morduje a lže, kdo vzdává hold šelmě a přísahal věrnost falešnému náboženství, ten bidně zahyne a jeho věčností bude peklo.
Ale kdo bude činit pokání a dá Mi své Ano, toho zachráním a také jemu bude zjevena krása Nebes.
Obraťte se tedy, dokud je ještě čas, a Mně, vašemu Spasiteli, řekněte své Ano! Moje Milosrdenství odpouští hříchy, ale první krok musíte udělat vy, musíte olitovat hříchy a činit pokání.
Miluji vás, Moje milované děti, a nic nepotěší Mé srdce tak, jako vidět vás všechny společně v Mém království.
Nuže, děti Mé, přijďte, protože nastává čas posledních dnů této Země a již brzy společně vstoupíme do Nové Slávy Mého Božského Otce.
Přijďte, děti Mé, přijďte, Já, váš Ježíš, vás čekám.
Staniž se.
Váš milující Ježíš. Spasitel všech Božích dětí.
Amen.“

Žádné komentáře:

Okomentovat