"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

čtvrtek 8. srpna 2013

PŘINÁŠEJTE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ OBĚTI


JABEZ – 4.8.2013

Děti Mého Božského Srdce,
radujte se ze Mne. Jsem, Který Jsem. Já jsem Alfa i Omega. Já jsem Král králů. Já vás vyhledávám. Chci vám dát nepředstavitelné požehnání. Otevřete svá srdce Jedinému Pravému Bohu. Otevřete svá srdce a přijměte Moji milost. Vtisknu na vaše duše Svůj polibek a proměním vás na lásku. Milovaní, neotálejte. Mám s vámi Své plány. Plánuji vás využít pro Své Království lásky. Mé Království je blízko. Přijďte ke Mně blíže. Nedovolte, aby jediný váš den uplynul bez chvály Mého Nejsvětějšího jména. Neustále se modlete. Věřte ve Mě. Ze svých životů musíte vykořenit všechny hříchy. Pokud si opravdově přejete rychle vstoupit do slávy, musíte být bez úhony v Mých očích. Milovaní, jestliže Mi to umožníte, Já obřežu (očistím) vaše srdce. Udělám vše, co je možné, abych vás pozvedl ke svatosti. V této době světových dějin potřebuji mnoho modlitebních válečníků. Satan vládne a není ničím omezovaný. Pustoší celý svět. Podívejte se kolem sebe. Je zapotřebí mnoho modliteb, aby se Mé plány mohly uskutečnit. Buďte věrní tomuto zmocnění. Modlete se každý den. Váš život v modlitbě musí být znamením pro ty ostatní kolem vás. Musíte žít jako svatí. Volám vás znovu k životu v askezi. Přinášejte všechny nezbytné oběti, abyste přivedli ostatní zpět do stáda. Obětujte svůj čas. Vzdejte se luxusu. Obětujte své životy, aby se ostatní také dozvěděli o potěšení spatřovat Mou tvář po celou věčnost. Ta oběť musí být považována za váš dar. Všechny vaše oběti musí obohatit životy druhých. Už si více nestěžujte. Radujte se z toho, co má být. Obětujte se pro lásku.

Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom 


Žádné komentáře:

Okomentovat