"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 7. srpna 2013

PŘIJMĚTE MOU NABÍDKU BÝT MILOVÁNI

JABEZ - 02.08.2013 
 
Děti Mého Božského Srdce,
JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Radujte se ze Mne. Mým přáním je přebývat ve vás. Otevřete svá srdce. Neprodleně se oddejte. Neodkládejte to. Nikdy, v žádné době nepřipusťte, abyste byli ode Mne odděleni. Odevzdejte se Mi, pak se nadějete, že ve vašich srdcích i životech se budou dít zázraky. Dejte Mi svolení, abych vás proměnil na nádoby milosrdenství a milosti. Mám pro vás mnoho plánů. Umožněte Mi, abych vás hned teď vyléčil. Kráčíte po Zemi a hledáte lásku, ale to je chyba. Tu lásku hledáte na samých špatných místech. Milovaní, mluví s vámi JÁ JSEM, Láska. Já Jsem to pravé vyjádření lásky, naprostá, dokonalá Láska. Jinou už nehledejte. Přijměte Mou nabídku být milováni. Ať narůstá vaše pokora. Umožněte Mi, abych vás miloval každý den. Já vám nikdy neublížím. Když Mi dovolíte vstoupit do vašeho nitra, Mé požehnání bude pro vás nepředstavitelné. Přijměte Mou pobídku milovat ty druhé. Dovolte Mi, abych vám vyjadřoval Svou lásku každičkou minutu vašeho dne. Naučte se každý den rozpoznávat projevy Mé lásky k vám. Milovaní, nevkládejte svou naději do lidí. Doufejte jedině ve Mě. Své pohledy upírejte neustále na Mne a radujte se z Mé nesmírné lásky k celému lidstvu. Vždy mějte na paměti, že JÁ JSEM, váš Živitel, vás miluje věčnou, neskonalou lásku. Moje láska vás přetvoří. Vyzývám vás, abyste chodili ve svatosti, ve světle Mé Lásky. Žijte pro Mne. Milujte tak, jako miluji Já.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom 
  

Žádné komentáře:

Okomentovat