"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pátek 9. srpna 2013

POKLEKNĚTE PŘEDE MNOU KAŽDÉ RÁNO A POŽÁDEJTE O MÉ POŽEHNÁNÍ


JABEZ – 07.8.2013

Děti Mého Božského Srdce,
radujte se ze Mě. Stojím před vámi ve slávě. JÁ JSEM. Jsem, Který Jsem. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Poslouchejte Mne. Přeji si pozvednout vás do svatosti. Otevřete Mi svá srdce bez otálení. Odevzdejte se Mi. Dejte Mi svolení mluvit k vašemu srdci.

Milovaní, poklekli byste teď hned před svým Bohem? Přeji si požehnat vám, dítka Moje. Klekněte si ve vší pokoře a jedinou minutu Mi vzdávejte úctu. Pak se ztište. Já vám požehnám a pomažu vás pro Mou slávu. Proveďte nyní tento Můj pokyn .
Moje požehnání změní váš život. Požádejte o ně každý den. Nedovolte, aby vás něco ode Mne oddělilo. Tímto způsobem začínejte každý den. Poklekněte před Králem a požádejte o požehnání. Konejte přesně podle Mého pokynu.
Satan se brzy projeví jako ještě nikdy předtím. Musíte být připraveni k boji. Modlete se za milost (odpuštění), kterou nyní potřebujete. Zintenzivňujte svůj modlitební život. Staňte se duchovními válečníky. Já vám dám sílu. Moje požehnání vás bude chránit a vést každý den. Poslušnost je to, co je stěžejní. Mějte ve Mne důvěru. Počínaje dnešním dnem každé ráno poklekněte přede Mnou a požádejte o Mé požehnání. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

http://jabezinaction.blogspot.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat