"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 25. srpna 2013

MODLITBA PRO PĚT PRSTŮ

KÁZÁNÍ OTCE NIKA PŘI JEDNÉ PÁTEČNÍ ČERVENCOVÉ MŠI SVATÉ 

Misionářský kněz přijel do jednoho hotelu a nechal uspořádat mši svatou. Všiml si při ní, že jedna uklízečka je velmi smutná. Kněz zjistil, že žena je indiánka se smutným životním příběhem. Po mši svaté za ním ta indiánka přišla a chtěla radu, co má dělat. Neumí se modlit a navíc si ani moc dlouhou modlitbu nezapamatuje. Kněz jí povídá: „Mám pro vás motlitbu pro pět prstů: Bože, dej, ať poznám sebe. To se modlete každý den, já za týden sem znovu přijdu a pak se uvidí.“ O týden později misionář skutečně přišel do stejného hotelu a opět odsloužil mši svatou. Ještě předtím se ptal po indiánce a recepční mu odvětil: „Víte, ta žena je ještě smutnější. Asi ji budeme muset propustit.“ Po mši svaté přišla indiánka za knězem a povídá: „Otče, modlila jsem se tu modlitbu, jak jste mi řekl. Zjistila jsem, že jsem strašně špatný člověk a trápím se kvůli tomu.“ Kněz jí odvětil: „Teď už se to nemodlete. Mám pro vás jinou modlitbu. Taky pro pět prstů: „Bože, dej ať poznám Tebe.“ Misionář odcestoval a do stejného místa se vrátil až o několik let později. Šel na mši svatou, které se zúčastnilo spousta mladých i starších lidí. Když se misionář ptal místního kněze, jak to udělal, dozvěděl se, že za to může nějaká indiánská žena. Po mši svaté za misionářem přišla žena, které kdysi radil motlitbu pro pět prstů. „Otče, asi si na mě nepamatujete. Tenkrát jste mi poradil motlitbu pro pět prstů. Modlím se ji každý den. Od té doby se snažím co nejvíce evangelizovat, tedy poznat Boha a zvěstovat ho dalším lidem.“
I my se můžeme modlit motlitbou pro pět prstů. Nejprve: 

Bože dej ať poznám sebe
A pak: 
Bože, dej ať poznám Tebe. Ať jsme ochotní spolupůsobit na Tvém plánu spásy. Amen.

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009070051


Žádné komentáře:

Okomentovat