"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

sobota 24. srpna 2013

POROUČELI JSME VĚTRU, DEŠTI...

Výňatek z poselství Varování MBM č. 880 ze dne 14. 8. 2013: 

.......... Pokud uctíváte Mou Matku, musíte navštěvovat Její svatyně a tam Jí vzdávat hold. Ti, kteří Mě milují, půjdou za Ní. Nikdy nesmí připustit, aby dvořanstvu (nejvyšším kruhům) nepřátel Mé Církve bylo umožněno poroučet Mojí Matce. ...“
http://www.thewarningsecondcoming.com/when-you-honour-my-mother-you-must-visit-her-shrines-and-pay-homage-to-her-there/ 

Důvod tohoto napomenutí?
Podle zprávy Giuseppe Nardiho ze dne 14. 8. 2013, převzaté z internetové stránky světoznámého poutního místa v Portugalsku, papež František zasvětí 13. října 2013 svět Matce Boží, Naší Paní z Fatimy. Za tím účelem bude slavná socha Panny Marie převezená z Fatimy do Říma.
(Podrobný časový rozpis včetně míst, na která bude socha PM přemisťována i během slavnosti, lze najít na oficiálním webu RV.)
Jak známo, ve Fatimě se v roce 1917 zjevila Panna Maria třem dětem. Ke zjevením docházelo od 13. května do 13. října, jednou měsíčně tentýž den. Jestliže 13. května 1917 předala Panna Maria tři proroctví, dnes známá jako „fatimská tajemství“, třem pasáčkům, při jejím posledním zjevení v říjnu to byly už desetitiísce věřících, kteří sledovali „sluneční zázrak“. Od začátku těchto zjevení je ve Fatimě 13. den každého měsíce dnem uctívání Panny Marie.
V roce 1942, v polovině druhé světové války, papež Pius XII. na přání Matky Boží ve Fatimě zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Letos 13. května, tj. v den 96. výročí prvního zjevení Panny Marie, zasvětil (dnes už emeritní) patriarcha Lisabonu, kardinál José da Cruz Policarpo, pontifikát papeže Františka Panně Marii z Fatimy, čímž tento kardinál splnil výslovnou žádost papeže, který byl březnu, rovněž 13., zvolen za novou hlavu katolické církve.
...
Překlad podle

Žádné komentáře:

Okomentovat