"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 31. července 2013

VYKOŘENĚNÍ HŘÍCHU BEZ MÉ INTERVENCE MŮŽE BÝT TÉMĚŘ NEMOŽNÉ

JABEZ - 25. 7. 2013

Děti Mého Božského Srdce, 
Jsem, Který Jsem. JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Poslouchejte Mne. Mám s vámi plány. Mým přáním je pozvednout vás ke svatosti. Otevřete svá srdce působení Mého Ducha, Ducha života, Ducha lásky. Nyní se Mi odevzdejte. Neodkládejte to. Dejte Mi svolení přeměnit vás na lásku. Máte tolik charakterových vad, máte tak mnoho nedostatků. Mým přáním je pouze vás vést, řídit každý váš krok. Spolehněte se na to, že Já odhalím, co je potřeba změnit. Přijměte Mé opravy a nestěžujte si, protože vykořenění hříchu je bolestivý proces. Pro vaši informaci, vykořenění hříchu bez mé intervence může být téměř nemožné. Já ten hřích vykořením, jestliže Mne necháte. Pokud to odmítnete a neumožníte Mi jednat, musíte si uvědomit, že satanovo sevření vaší duše se bude ještě stupňovat a že toto sevření bude velice silné.
Modlete se o Mé milosrdenství každé ráno, hned, jakmile vstanete. Není totiž snadné bojovat s pokušením na vlastní pěst. Mé milosrdenství je Mým největším darem pro vás, pro všechny. S plným vědomím se usilujte vykořenit z vašich srdcí všechny hříchy. Tím Mi způsobíte veliké potěšení. Mějte čisté myšlenky, ať jsou čisté vaše činy i slova. Já očistím (=obřežu) vaše srdce pokaždé, když Mne o to požádáte. Zůstaňte ve stavu milosti.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat