"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 10. července 2013

REALITA DOBY II

John Leary - 20 června 2013


Ježíš řekl:
 "Lidé Moji, díky nově nalezeným energetickým zdrojům by vaše země měla zbohatnout, jelikož nebude muset kupovat drahou zahraniční ropu. Obhospodařování tohoto nového bohatství připadne bohatým, místo aby je sdíleli s ostatními lidmi. Ceny ropy a zemního plynu by měly jít dolů, ale stále jsou uměle drženy vysoko, aby ti bohatí získali ještě více peněz. Tato manipulace s energetickými zdroji je zločinem proti vašim občanům. Modlete se, aby i vaši lidé mohli mít podíl na těchto příjmech, které pocházejí z vašich přírodních zdrojů. "

Ježíš řekl: 
"Moji lidé, mnozí z vašich politiků stále podporují homosexuální sňatky, jelikož je máte už ve třinácti státech. Avšak Já nepovažuji tato manželství za opravdová, protože nejsou uzavřena mezi mužem a ženou, jak jsem ustanovil, když jsem dal počátek potomstvu Adama a Evy. Manželství osob stejného pohlaví jsou stejnou ohavností, jako jí jsou také homosexuální praktiky, protože znesvěcují Má přikázání a jsou nepřirozená. Mí věrní by měli vystupovat proti takovým manželstvím a také nahlas a veřejně mluvit proti smilstvu společného soužití. Vedení takového životního stylu znamená v obou případech hřích a musí se mu zamezit, aby tito lidé mohli přistoupit k důkladnému vyznání svých hříchů. Vaše zákony tyto hříchy omlouvají stejně jako pokračující zabíjení Mých děti při potratu. Očekávejte více ničivých katastrof jako trest za své hříchy."

Ježíš řekl:
 " Lide Můj, mnoho věřících duší říká ´ano´na Mou žádost vybudovat útočiště pro ty věřící lidi, kteří během soužení budou potřebovat ochranu před zlým. Buďte vděční za veškerou jejich práci při zaopatřování lůžkovin, jídla a vody pro tato útočiště bezpečí. Ti zlí, kteří následují Satana, také začali s výstavbou dalších zadržovacích středisek, aby mohli zabíjet křesťany a vlastence, kteří nebudou souhlasit s novým světovým řádem. Když dám Svým lidem varování, že jejich životy jsou v nebezpečí, měli by přijít do Mých útočišť i se svými anděly strážnými, aby nebyli umučeni za odmítnutí nadcházejících povinných čipů v těle.“

Ježíš řekl: 
"Lide Můj, musíte bojovat za to, aby vaše kostely a školy zůstaly otevřené, protože budete zažívat útoky na své domácí farnosti (rodinné církve). Někteří tvrdí, že nemáte k dispozici dostatek kněží, ale Já vám posílám více než dost povolání. Je to o tom, jak vaše diecéze odmítají dobré kandidáty kněžství, a právě to je příčinou tohoto nedostatku. Bez adekvátního duchovního vedení bude těžké, aby vaše farnosti zústaly živé a dále sílily. Neustále se modlete, aby lidé zůstávali ve víře a aby se nestali obětí duchovní lenosti. Čím více se Mi Moji lidé budou přibližovat v svátostech svatého přijímání a zpovědi (smíření), tím silnější budou ve víře a o to méně budou toužit odejít ode Mne." 
 
http://www.johnleary.com/index.php/?cat=3&order=DESC

Žádné komentáře:

Okomentovat