"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

úterý 9. července 2013

VZPOMÍNÁNÍ MÍSTO ÚVODU


Čtenáři blogu GETSEMANE se možná ptají, proč jsme změnili provozovatele blogu. a tím obměnili také název blogu na „getsemane1“... 
Nuže, ti dříve narození dobře vědí, co je to cenzura slova. Sama jsem ji zažila ´tváří v tvář´ už jako studentka praktikující jako pomocná redaktorka o prázdninách v jednom závodním časopise, který vycházel jednou týdně. A jednou týdně bylo mou povinností eléva vzít zalomené stránky budoucího výtisku, zajít na ´státní tiskový dozor´,  kde jeden zamračený pán celou budoucí tiskovinu soustředěně pročetl. Tu a tam proškrtl slovo, někde slovní spojení, ba i celou větu či odstavec. Až takto upravený text mohl jít do tisku. Cenzura mne pak provázela dalších 30 let profesního života...
Tato vzpomínka ve mně ožívá opět letos, po 23 letech svobody slova, kdy v souvislosti s příspěvky uveřejňovanými na blogu GETSEMANE zažívám vskutku nevídané věci... Že cenzura už zase "vystrkuje růžky", to se projevilo před několika lety, když provozovatel ´blogu.cz´ zaslal všem svým uživatelům nové Všeobecné podmínky, v nichž byla výslovně zakotvena povinnost hlásit provozovateli stránky zveřejňující vadný obsah -  nebyl konkrétně specifikován -  s tím, že takové stránky budou nekompromisně smazány. Potud je zejména v souvislosti s narůstající nabídkou pornografických a jiných morálku ohrožujících stránek na internetu vše pochopitelné.
Co se tedy mohlo dít s blogem, který nezveřejňuje nic, co by mělo cokoli společného s pornografií, nekalými obchody nebo jinými nemravnými praktikami? Nejdřív přímo před očima, na displeji počítače, opakovaně mizely texty právě napsaných článků, zbyl jen název s datem, ty zmizelé texty mizely i po opětovném vložení... Přitom se jednalo o poselství varující před válečnými přípravami (Enoch), dále o varování před hříchem a důsledky potratů (Leary), také zmizel velice stručný výtah z poselství Luz Maria vyzývající k „modlitbám za Československo“... Po zveřejnění příspěvku o kořenech smilstva (účelově) v tématu týdne „kocovina“ přišla velice rozčilená „zpráva autorovi“ končící slovy „... tak si dej pozor“... Poslední zážitek je z minulého týdne. Šlo o příspěvek TAJEMSTVÍ MATKY TEREZY, v jehož závěru byla - jako obvykle - uvedena také adresa původního zdroje (http://catholiquedu.free.fr/PAROLES.htm), která byla součástí překládaného textu. Po odkliknutí pokynu „publikovat článek“ se na stránce blogu ihned objevil tento text:
„Článek byl publikován, ale blog bude smazán, protože používá nežádoucí výrazy free.fr a podobně“!
Chvíli trvalo, než jsem přišla na to, kde se tato slova v článku objevují, až poté mne uhodila do očí ona webová adresa...! Pud sebezáchovy, přesněji pud zachování blogu zavelel tuto adresu ihned smazat, pročež byl blog a všechny překlady na něm zveřejněné zachráněn – prozatím... 
Tehdy, na přelomu 50. a 60. let minulého století, ty noviny, byť ne v úplném originálním znění, vyšly, nyní by blog byl smazán celý ... A jaké jsou ony nežádoucí výrazy, které provozovateli dávají právo smazat blog, to jsem zatím nezjistila. 
Co bude dál? To nám řeknou další ZNAMENÍ DOBY.  Proto veškerou svou důvěru neustále vkládejme do Božích rukou.

"Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On Sám bude jednat."
(Žalm 37,5)
I když nevím, kterou cestu zvolit, vím, že Ty mne povedeš.
Když se bojím toho, čím mám projít, vím že Ty mne provedeš.
A když padám, nemám sílu dojít, vím, že Ty mne dovedeš.
I když nerozumím všemu, Ty to víš. A to mi stačí.
Vaše AVE

Žádné komentáře:

Okomentovat