"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pátek 12. července 2013

192. ČAS KONCE SE BLÍŽÍ....


Marie Boží Přípravy Srdcí – 4. července 2013
  ...ale vy ho nevidíte. 

Mé dítě. Mé drahé dítě. Dobré ráno. Sedni si ke mně.
To, co v současné době na vaší Zemi zažíváte, není přáním Boha Otce, neboť On, Jenž je ryzí Láskou, zamýšlel takovou čistou lásku i pro vás, ale na dnešní Zemi můžete jen stěží žít v takové lásce, protože pád Lucifera, který byl kdysi jedním z nejmocnějších andělů v Božím království, spustil páchání hříchu, protože (jeho) hrdostí, sobectvím, arogancí a neposlušností byla tato čistá láska pošpiněna k nepoznání. Lucifer, spíše známý jako Satan, jako ďábel, chtěl „vládnout“ sám, chtěl se postavit nad Boha Otce, což bylo počátkem duality dobra a zla.
Vzhledem k tomu, že Bůh Otec je otcem milujícím, daroval všem svobodnou vůli, do které On sám nebude nikdy zasahovat. Ale s velkým smutkem se musí dívat na to, kolik z jeho dětí svou svobodnou vůli také směřuje proti Němu, Tvůrci veškerého bytí, a stejně jako Lucifer chtějí uchvátit moc jenom sami pro sebe.
Že to nemůže vést k ničemu dobrému, to dnes už víte a rozšíření zla vidíte ve vašem světě už všude. Jen s Bohem Otcem můžete žít šťastný a spokojený život. On jediný se o vás postará. Jenom On vám může dát to, co potřebuje vaše duše ke svému blahu. A tak se navraťte Němu, a k ďáblu a všem jeho zlomyslnostem, kterými vás nakazil, se obraťte zády! 
Ve chvíli, kdy řeknete své Ano Ježíšovi, ďábel ztratí nad vámi svou moc a nakonec se jí musí zcela vzdát, neboť kdo se dozná k Ježíši a Bohu Otci, žije svůj život s Nimi a nasměřuje ho k Nim, tomu už ďábel nemůže uškodit ani na těle ani na duši, protože Bůh Otec je větší než on. 
On je jediným pravým Bohem. Jen On je Všemohoucí a pouze On vás bude ochraňovat. Proto přijďte k Němu a podejte ruku Ježíši, protože On vás povede a po Jeho boku budete žít navždy v šťastné a pokojné lásce. 
Staniž se. 
Jen odvahu, děti moje a čiňte pokání! Miluji vás. 
Vaše Matka na nebesích. Matka všech Božích dětí.


Amen, říkám vám: 
Jen Můj Otec je Všemohoucí. Jen s Ním najdete své štěstí.
Pouze ten, kdo Mi dá svůj souhlas, může být spasen a zachráněn ze spárů šelmy.

Modlete se, děti Moje, modlete se, neboť vaše modlitby jsou mocné.
Staniž se.
Váš milující Ježíš. Spasitel všech Božích dětí. 

Mé dítě. Je mimořádně důležité, aby se Naše děti obrátily. Čas konce se blíží, ale vy ho nevidíte. Miluji vás.
Váš Otec na nebesích. Bůh, Nejvyšší. 

http://www.dievorbereitung.com/#!botschaft-nr192/c1zxf

Žádné komentáře:

Okomentovat