"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 21. července 2013

VAŠE MODLITBY POTŘEBUJI K TOMU, ABYCH ZMĚNIL TVÁŘ ZEMĚ

JABEZ - 18.7. 2013 
 
Děti Mého Božského Srdce,
miluji vás nekonečnou láskou. JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Jsem Alfa i Omega, váš Bůh. Právě vám žehnám. Poklekněte před svým Králem. Otevřete svá srdce, abyste mohli přijímat Mé požehnání. Otevřete svá srdce Mně. 
Odevzdejte Mi své starosti. Oddejte Mi svá srdce a svou svobodnou vůli. Neváhejte. Důvěřujte Mi. Dejte Mi svolení, abych vás proměnil na nástroje Své milosti a Svého milosrdenství. Potřebuji vás. Je zapotřebí, aby vaši andělé strážní předkládali vaše úpěnlivé modlitby před Můj trůn milosti. Vaše modlitby potřebuji k tomu, abych změnil tvář Země. Dodržte to, prosím. Spoléhám na vás více než kdy jindy. Tolik je toho ještě třeba udělat. Modlitba Mi může být velice nápomocná. Vše, co žádám, je, abyste se každý den modlili o trochu víc. Udělejte si čas na modlitbu. Neponechávejte si své sobecké způsoby. Buďte velkorysí ve všem, co děláte. Modlete se za lidstvo. Modlete se za ty, kteří jsou ztracení. Pak se vám dostanou mocné projevy Mé Slávy. Já Sám se zjevím lidstvu jako ještě nikdy předtím. Modlete se za tento záměr. Buďte věrní tomuto zmocnění (mandátu). Neztrácejte odvahu.
Těšte se na ty dny, které mají přijít. Jakmile bude očista dokončena, budu vládnout Já. Budu vládnout ve všech srdcích. Svou víru vkládejte pouze do Mne. Nevkládejte svou naději do lidí. Ti vás budou obelhávat.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom


Žádné komentáře:

Okomentovat