"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 14. července 2013

HŘÍCH ZŮSTÁVÁ HŘÍCHEM V JAKÉKOLI PODOBĚ


JABEZ – 9.07.2013 
Děti Mého Božského Srdce, 
přicházím k vám s láskou. Otevřete Mi svá srdce. JÁ JSEM. Jsem Alfou i Omegou. Jsem všemohoucí JÁ JSEM. Otevřete svá srdce Mým pokynům. Neotálejte. Oddejte se Mi s láskou. Mé přání žehnat vám je pro vás nepředstavitelné. Sdílejte Mou radost se Mnou. Pomažu vás olejem radosti a veselí. Radujte se z Mého mistrovského plánu. Dejte mi svolení, abych vás mohl vést na každém kroku. Miliony lidí Mne ještě stále odmítají. Miliony se ode Mne odvrátily a odmítají Mi projevit poslušnost (oddanost). Milovaní, vaše neposlušnost přivolá Můj hněv na lidstvo. Pokud vy nedokážete respektovat Boží vůli, budu vás muset napravit Já Sám. Já vás pročistím. Budu vás tříbit jako zlato, abych vás pozvedl ke svatosti. Pošlu vám zkoušky a soužení, abych se úplně zmocnil vašich srdcí a duší.   Vyslechněte Mne. Ti, kteří se rozhodnou zůstat poslušnými vůči Mně, budou požehnáni, a Moje náklonnost k nim se zvýší. Jejich domácnosti nebudou nikterak strádat. Budou neustále pod Mou ochranou a ponesou hojné ovoce. Milovaní, v tento den vás vybízím, abyste se stali poslušnějšími. Nezpochybňujte Mé pohnutky. Nesnažte se analyzovat situace a nemyslete si o sobě, že vy sami jste schopni dělat správná rozhodnutí. Jste nedokonalí. Na Mé Božské vůli pro vás nemůžete nic vylepšovat. Ve vší pokoře přijímejte plnění úkolů. Poslouchejte Mne ve všech věcech. Nezdržujte se dále od stáda. Nedělejte kompromisy, neohrožujte ctnost. Hřích zůstává hříchem v jakékoliv podobě. Nemyslete si, že když hříchu dáte jiný název, u Mne bude všechno v nejlepším pořádku. Vražda je vždy vraždou. Krádež je krádeží. Lež zůstává lží, i když ji budete chtít pokládat za částečnou pravdu. Lež vás nikdy nepřitáhne do Mé blízkosti. Lži jsou satanovo símě. Lžím se za každou cenu vyhýbejte. Nekompromitujte sami sebe. Spoléhám na vás. Pravda ať je vaším vodítkem. Modlete se za dar rozlišování. Milujte bez podmínek. Zůstávejte pevně ve svém přesvědčení. Žijte pro Mne.
Zanechám vám Svůj polibek míru. Shalom

http://jabezinaction.blogspot.cz/2013/07/sin-in-any-form-is-still-sin.html

Žádné komentáře:

Okomentovat