"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pondělí 29. července 2013

211. JEŠTĚ NEMÁTE DOST TOHO ZLA VE VAŠEM SVĚTĚ?

MARIE BOŽÍ PŘÍPRAVY SRDCÍ - 22. 7. 2013

Mé dítě. Mé drahé dítě. To, co dnes ve vašem světě pokládáte za pravdu, nemá nic společného se světem stvořeným Bohem Otcem, protože vysvětlení hledáte mimo svého Stvořitele, ač přeci jedinou pravdou je váš nebeský Otec a Jeho stvoření.
Není mezi vámi nikdo, kdo dokáže vytvořit život, nikdo neumí vysvětlit původ světa, nikdo nemůže dokázat, že Bůh Otec neexistuje, a nikdo nemůže s čistým srdcem a bez výčitek svědomí vyloučit existenci Boha Otce.
Proč tedy, Mé milované děti, se neobrátíte k jedině pravému Stvořiteli? Proč se Mu stále více vzdalujete? Ještě nemáte dost toho zla ve vašem světě? A vskutku nechcete vědět nic o svém Otci na nebesích?

Ke KOMU se obracíte, když potřebujete pomoc a nikdo jiný tu není? Na KOHO se obracíte, když upadáte do pochybností, vede se vám špatně a není žádného, kdo by byl s vámi? KOHO se dovoláváte, když potřebujete pomoc? A do KOHO vkládáte své naděje, když je váš život ponurý, smutný nebo se blíží ke svému konci?
Obraťte se ke svému Nebeskému Otci a Jeho Božskému Synu dejte své ANO. Pak se dozvíte Pravdu a budete ji moci žít a vychutnávat. Vaše radost bude nekonečná. Vašemu současnému věku bude odňat závoj mlhy a bude vám darována jednota s Bohem, vaším Otcem. Budete skutečnými Božími dětmi a váš milující Otec bude o vás pečovat navěky.
Čiňte pokání, dokud je ještě čas, a utíkejte všichni do Božské náruče Mého Syna, neboť On to bude, kdo přijde, aby vás vyvobodil, a ten čas je na spadnutí.

Probuďte se! Čiňte pokání a připravte se! Už nastala doba konce, vaše pozemské dny, jak je znáte, jsou sečteny a vaše příprava bude brzy dokončena. Miluji vás, Moje milovaná chásko, už se těším na věčný život s vámi a s těmi, které máte rádi a které vezmete s sebou do Nové Nádhery Boha Otce. Nemějte strach, protože My se o vás postaráme.
Vaše milující Matka na nebesích. Matka všech Božích dětí.

'Amen, pravím vám:
Zbývá vám už jenom málo času na očistu vašich duší.
Zbývá vám už jenom málo času na přípravu vašich srdcí.

Kdo bude stát přede Mnou čistý a krásný, toho radost bude převeliká.

Ale kdo bude nečistý a zkažený, ten Mou přítomností pohrdne, ba mnozí jí budou tak ohromeni, že to (setkání) nepřežijí. Proto se připravte, děti Mé, pak bude vaše radost velká.
Jako váš Spasitel miluju každého z vás z hloubi Svého srdce a pro každého z vás urovnám cestu k našemu společnému Otci. A tak přijďte ke Mně a řekněte Mi své Ano, Moje láska vás pak obejme a bude vám přinášet radost.

Miluju vás. Váš Ježíš. ´

'Dávej tohle na vědomost (všem), Mé dítě. Času je málo. Vaše Matka na nebesích.'

Žádné komentáře:

Okomentovat