"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

sobota 13. července 2013

OD MOCIPÁNŮ UŽ NEČEKEJTE NIC

JNSR *– 22. srpen 2009

JNSR: 
Pane, přijď mi na pomoc. Požehnej mi, Pane. Poslouchám Tě, přijď nám na pomoc. Požehnaná budiž všemi svými dětmi, Svatá Panno, Matko Boží a lidí. 
Ježíš: 
Bůh naslouchá těm, kteří Ho vola, aby je upokojil, když musí čelit takové znepokojující situaci na vaší Zemi a na celém světě. Dávejte pozor na všechno, k čemu může dojít překvapivě. A je pravdou, že člověka by to mělo znepokojit. Bte bdělí a občas i mazaní. 
Vězte, že Bůh ví již o všem, co se připravuje, a varuje vás. 
Dejte pozor, ať nezbloudíte. Tento svět je plný pastí a nástrah. Nenechte se překvapit jako slepý člověk, který stojí před překážkou.
Vaše svoboda Mi brání zajít dál, než umožňuje vaše vlastní volba. Ale varovat vás přesto mohu. 
Pokud vám budou předloženy dvě alternativy, vždy si je dobře promyslete. Neodpovídejte okamžitě. Buďte prozíraví.
Je těžké uvěřit, že ještě i v této době se člověk stále snaží zabíjet svého bližního, a to s využitím všech možných prostředků. A přesto se to stále děje.
Buďte ostražití! Pokud se ukáže, že pro vyhlazení celé populace, která se stala příliš početnou, již nebudou dostačovat zbraně, světoví vládcové začnou hledat efektivnější postup, který se bude jevit docela "nevinně"... A když ho najdou a bude dobře propracován, bude zbývat už jen informace (pro veřejnost), aby se pak ichni vrhli střemhlav do jejich pasti. Pak své sítě rozhodí na rozvířené moře všech národů. 
Jejich sítě, to je hlas, informace, katastrofální strach z celosvětové smrtící pandemie, neovladatelný strach z infekční chřipky, která již všude zuří a zapříčinila stovky mrtvých ve všech zemích. 
Ti malí, nejzranitelnější, již nemohou žít ani ze své práce; tu jim vzali, brzy to bude také chléb a voda, a teď život. Pane, proč tolik utrpení? Ale Bůh je přijde varovat. 
Ježíš: 
Uvažujte, komu přináší zisk tato takzvaná pandemie, která vyžaduje vakcíny v každé zemi a pro každého. Už je dokonce zjevné, že při zavádění povinnosti nechat se očkovat jde o byznys. 
Tato pandemie je pouhým klamem.
JNSR: 
Je pravdou, že některé viry byly v některých zemích a na v určitých místech šířeny úmyslně a že tato nakažlivá nemoc se dále šířila kontaktem s nemocnými lidmi, při hromadném cestování nebo přímo ve školách. Ale to není její skutečná příčina, protože se nejedná o smrtící virus. 
Skutečná pandemie, které je třeba se obávat, přichází až s oním povinným očkováním, o kterém rozhodují všichni ti absolutně všemohoucí, kteří mají rozhodný vliv na malé vládce tohoto světa. 
Pokud jde o některé z očkovacích látek, které budou prohlašovány za absolutně neškodné, pak ty obsahují složku nevhodnou pro chřipku, která jí v žádném případě nedokáže zabránit, a o to méně ji může vyléčit. Toto očkování je jako smrtící hra na ´ruskou ruletu´. Princip „náhodného výběru“ umožní, že zahyne velké množství lidí - zemřou na následky těžké chřipky! Tímto způsobem vymizí velké množství lidí, kteří zahynou jenom „díky“ vůli těch všemohoucích, kteří sami sebe pokládají za nesmrtelné a budoucí vlastníky celého světa.
Ne všichni budou považování za „zločince“, vždyť ne všichni budou vědět, o co se vlastně jedná. Přesto ale všichni, kteří budou povoláni provádět očkování obyvatelstva a budou mít vědomí o jeho důsledcích, budou zločinci, protože se na tomto (neblahém) tajném záměru podíleli.

Rovněž toto poselství se jako množství těch jiných, které se budou šířit po světě, stane "poselstvím Božím ", protože celé lidstvo je božské, neboť je "Božím stvořením", a nikdo nemá právo vyhlazovat lidi jako zvířata.
Člověk musí mít stejnou úctu k veškeré přírodě včetně vody, vzduchu a všech zvířat, jakou je povinován také sám sobě. 
Bůh je Tím, Kdo dává život.
To, co nyní vysvětluji v tomto poselství z 22. srpna 2009, na Svátek Panny Marie, Neposkvrněné Královny, bylo v celém rozsahu schváleno celými Nebesy.
Nikdo nemá právo vystavovat svého bližního jisté smrti. Nebylo možné prověřit všechny vakcíny. Jde o plánované, cílené očkování, které je nyní organizováno.
Modlete se, aby ti, co vedou války, byli umlčeni.
Ježíš, Marie, Josef,
Vaši průvodci na Zemi. 

* JNSR = Je Ne Suis Rien (nejsem ničím)Překlad podle 
http://www.jnsr.be/fr.htm 
Na stránce 
http://kath-zdw.ch/maria/jnsr.html  video s vizionářkou ve francouzštině.

Žádné komentáře:

Okomentovat